Prawo

Organizacja sportu oraz przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji sportowych, określone zostały w wielu aktach prawnych. W tej sekcji zgromadzone zostały ważniejsze z nich, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio kultury fizycznej i sportu. Wszystkie dokumenty zostały podzielone na 4 grupy: