Mistrzostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w piłce siatkowej

img 1577Rozgrywki odbywały się w dniach 27-31.01.2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Z ramienia 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie organizatora Mistrzostw, rzeszowski turniej przygotował 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Podkarpackiego

W piątek 31.01.2014 r., odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia w której udział wziął członek zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro.

O miano najlepszego zespołu walczyło 10 drużyn reprezentujący jednostki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, które podczas rzeszowskiego finału zostały podzielone na dwie grupy: jednostek wsparcia i jednostek zabezpieczenia. W I grupie znalazły się: 1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz, 10 Brygada Logistyczna Opole, 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław, Centrum Szkolenia Logistycznego Grudziądz, Siły Specjalne Kraków. W skład II grupy weszły: 1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, 2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków, 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław, batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia SZ Bydgoszcz. Zawody odbywały się w systemie każdy z każdym, uważany za najbardziej obiektywny sposób wyłonienia najlepszej drużyny. Pierwsze miejsce w I grupie zajęła 10 Brygada Logistyczna z Opola. W II grupie najlepsi okazali się żołnierze z batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy.

Na drugim podium I grupy stanęli zawodnicy reprezentujący 1 Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy, na trzecim 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia. Czwarte miejsce przypadło Centrum Szkolenia Logistycznego z Grudziądza, na piątej pozycji uplasowali się przedstawiciele Dowództwa Sił Specjalnych. W II grupie drugie miejsce zajęła 3 Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa, na trzecim podium stanęli zawodnicy 2 Regionalnej Bazy Logistycznej z Warszawy. Czwarte miejsce przypadło zawodnikom 1 Regionalnej Bazy Logistycznej z Wałcza, piąte – 4 Regionalnej Bazie Logistycznej z Wrocławia. Z najlepszych zawodników zostanie wybrana reprezentacja Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, która będzie walczyć w mistrzostwach Wojska Polskiego.

Sport, a w szczególności piłka siatkowa, kształtuje nie tylko zdrowie i kondycje fizyczną, ale także współpracę zarówno na boisku jak i poza nim, cierpliwość i waleczność. Myślę, że taka rywalizacja pozwala wypracować relacje, które są potrzebne do codziennej pracy wykonywanej przez żołnierzy uczestniczących w tych Mistrzostwach. Gratuluję zwycięzcom zdobycia tytułu Mistrzów Polski i życzę pozostałym drużynom by za rok ponownie stanęły do rywalizacji o ten tytuł – mówił Tadeusz Pióro.

  

  

Przygotował:
Marek Grzesik
Oddział Sportutekst: Barbara Kołodziej
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu