layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Nabór wniosków na stypendia sportowe i nagrody w dziedzinie sportu

Do 31 grudnia br. trwa nabór wniosków na stypendia sportowe Województwa Podkarpackiego oraz nagrody w dziedzinie sportu na rok 2021. Przypominamy, że zasady wnioskowania oraz przyznawania uległy modyfikacji.

Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 28 września 2020 r. przyjął dwie uchwały:

  • w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe
  • w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej

Najważniejsze zmiany:

  • nowe druki wniosków,
  • do wniosków należy załączyć JEDYNIE oświadczenie do celów wypłaty stypendium/nagrody,
  • wnioskodawcą o stypendium jest pełnoletni zawodnik (w przypadku, gdy w dniu składania wniosku zawodnik jest niepełnoletni, wniosek w jego imieniu składa jego rodzic lub opiekun prawny),
  • punktowy system oceny wniosków o stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe,

Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanych stronach Urzędu dot.
Stypendiów sportowych,
- Nagród za osiagnięcia sportowe,
- Nagród za działalność w sporcie,

Dobre praktyki:

Na podstawie dotychczas złożonych wniosków, wyjaśniamy:

  • w pozycji "Konkurencja" NIE wpisujemy dyscypliny, tylko konkurencję np.: 56 kg, skok w dal, bieg na 5 km C,
  • pozycja "Uzyskany wynik" jest opcjonalna i nie dotyczy wszystkich konkurencji - podajemy tu np. uzyskany czas, podniesiony ciężar, wynik pojedynku finałowego etc.,
  • wynik uzyskany na Mistrzostwach Polski Seniorów wpisujemy w pozycji "Najlepszy wynik uzyskany w Systemie Sportu Młodzieżowego",


MSiT LOGO